Svet-Stranek.cz

Úvod:

Úvod

A L M A N A C H


P Ř Í Š T P A


Pečeť obce Příštpa

Originál pečeť obce Příštpa z roku 1716
která se ztratila mezi léty 1895 – 1897
za starostování Františka Gregora a neb
jeho nástupce Antonína Pacoly.
Poté již obec používala novodobé , již
gumové razítko, je škoda,že se originální
původní pečeť nedochovala.Vydáno roku 2010 u příležitosti 810 let výročí první písemné zmínky obce.


Tento almanach je věnován světlé památce kronikářům naší obce.

Janu Výtasovi , dlouholetému řídícímu učiteli na zdejší obecné škole.
Josefu Žákovi,krejčovskému mistru,který ač nebyl rodákem,jeho dílo bude nedostižné.
Marii Žákové-Kalábkové,která kráčela ve stopách svého otce, když její otec nemohl
v padesátých létech tak jako ostatní kronikáři svobodně psát kroniku,tak jak byli zvyklí.
Rudolfu Pacolovi , bývalému rolníku z čís.pop.33 ( nové 21 ). Ten se zasloužil o to,že
všechny knihy obecní kroniky nezmizely, či nebyly začárány komunistickými cenzory.
V době Husákovy normalizace byly MNV vyzvány k odevzdání obecních kronik na okres, kde na ně již čekal komunistický cenzor, který v těchto kronikách černou tuší začernil štětcem všechny řádky, které se tehdejšímu totalitnímu režimu nelíbily. Takto dopadla např.kronika obce Rozkoš. Kronikář Rudolf Pacola je neodevzdal , raději se ztratily na nějaký čas a tím je zachránil od zhanobení .

SLOVO ÚVODEM

Jak praví lidová moudrost,od minulosti se člověk nemůže odtrhnout, ať již chceme či nikoli , nosíme ji každý v sobě. Taktéž se nedovedeme odtrhnout od kraje kde jsme se zrodili a se svými rodiči vyrůstali. Na ně vzpomínáme s úctou a láskou . Mnozí si pamatují i své babičky a dědy a na jejich vyprávění o dobách minulých…
Proto pojďme nahlédnout do historie i nedávné minulosti obce. Nebudeme ji však prohlížet celou , krok za krokem. Ani by to nebylo možné. Pootevřeme ji jen na několika zajímavých stránkách , většinou těch nejdůležitějších.
Historie naší obce si zaslouží, aby ji znali jak její obyvatelé, tak i její případní zájemci o ni. Minulé bádání však nepřineslo zdaleka ještě své poslední slovo.

Člověk své bratry a sestry ve světě navštěvuje,otce i matku na tvář líbá a rozmlouvá s nimi.Na svoji babičku i děda vzpomíná a dále pak už je jenom mlha nad pokoleními Čím dále více lidí se tomu touží vzepřít a chtěli by poznat své kořeny a pokouší se rozluštit životy svých předků.

Tento skrovný almanach ukazuje jen malé ukázky z minulosti obce a částečně i dnešní dobu tak , jak to v době minulé jmenovaní kronikáři naší obce vyhledali ve starých listinách a písemnostech , které potom zaznamenali do kronik.
Je třeba doufat,že tento pohled do minulosti obce Příštpa naši občané rádi uvítají a stane se jim pomůckou při jejich vzpomínání na doby minulé.
Takový je smysl tohoto díla , které bylo vytvořeno pro všechny občany naší obce.