Svet-Stranek.cz

Na závěr:

Na závěr

SLOVO NA ZÁVĚR


Doufejme , že tento poměrně stručný almanach mnohé naše obyvatele potěší , možná i některé přespolní , bývalé také naše příslušníky , kteří mají zde své kořeny.
Co popřát do budoucna naší rodné obci . Snad to , aby se tady našim občanům i nadále líbilo,dařilo se jim v jejich konání , byli zdraví a hlavně aby jejich počet do budoucna neubýval a obec aby i nadále vzkvétala.
Chalupářům je třeba popřát aby nepolevovali ve svém úsilí při zvelebování svých chalup,neb jim také v neposlední řadě obec vděčí za to , že mnohé opuštěné domy se vlivem času neproměnily ve zříceniny.
Pak ještě je nutno obci popřát aby občané měli šťastnou ruku při volbách do obecního zastupitelstva a dokázali zvolit ty nejlepší , kteří budou svým rozumným rozhodováním naši obec v budoucnu řídit a dobře spravovat .

Použité prameny :

Alois Plichta - O životě a umění 1974, Jaroměřicko I. II.
Vlastivědný sborník Moravskobudějovicka 2005.
Jaroměřický památník z roku 1939.
Ladislav Hosák - Historický místopis.
Anna Medunová – Jevišovická kultura 1977 studie AV Brno.
Pamětní knihy obce Příštpa B / C / D / E /
Hasičská kronika obce 1912 - 1947
Osobní archiv autora .


OBSAH

Úvodem
První písemné zmínky
Zaměstnání obyvatel
Představenstvo obce
Ohlédnutí za minulostí
Stopy dávné minulosti
Selské bouře 1775 – 1821
Kontribuce roku 1718
Minulé války v našem kraji
Kaplička
Kříže v okolí obce
Obecní škola
Obecní pastouška
Obecní knihovna
Kamenolom v Královci
Výstavba silnic,most
Elektrifikace,obecní rozhlas, autobus.spoje
Kancelář OÚ , telefon
Vybudování rybníků,kanalizace,vodovod
Období let 1948 – 1989
Posvícení , sbor dobrovolných hasičů
Organizace které trvají dodnes
Organizace které postupně zanikly
Mlýny a jejich osudy
Majitelé domů dle Katastru nemovitostí
Přečíslování domů od 1.1.1958
Rejstřík obyvatel domů v minulosti
Slovo na závěr, použité prameny