Svet-Stranek.cz

Část - 4:

Část - 4

MLÝNY A JEJICH OSUDY

MLÝN KRÁLOVEC
Mlýn Královec většinou k Příštpu vždy patříval a o kterém i pověst vypráví, že kdysi se v něm nechtěně zdržoval jakýsi král a snad i královna.
Roku 1303 je první zmínka o svobodném mlýně Královci, když mlynář Kaiserich věnoval svůj les / špitálský /nově založenému klášteru Cisterciáků v Dalešicích. Mlýn je zajisté starého původu a od roku 1550 patřil Jaroměřické vrchnosti a byl jí pronajímán . U mlýna vždy byla i pila, jak už to v té době bývalo a mlynář měl za povinnost řezat prkna,trámy pro vrchnost,což měl uvedeno v nájemní smlouvě.
Roku 1634 – je zde uváděn jmenovitě první mlynář jako nájemce Valentin Špaček a po něm řada dalších mlynářů, dalších nájemců mlýna Královce.
Roku 1680 sem přicházejí Vlčkové snad odněkud od Telče, kteří tento mlýn si pronajali a který roku 1718 od Jaroměřické vrchnosti koupili za 325 zlatých a až do roku 1858 byli jeho vlastníky, tedy plných 178 let. Roku 1835 koupil mladší syn mlynáře Dominika Vlčka - Václav Vlček Kmentův mlýn.
Roku 1858 byl mlýn Královec i s pozemky prodán švagru Karlovi Zachovi z Jaroměřic a částečnou výměnou za zařízenou pekárnu na Kobylím trhu.
Roku 1872 byl mlýn přestavěn na parní pohon, postaven vysoký komín a přistavěno druhé patro. Manželka staršího syna Jana Zacha který převzal po otci mlýn , Marie , rozená Krausová , dcera řemenáře v Jaroměřicích byla vychována ve Vídni a byla uvyklá rozmařilému životu. Pořádala časté hostiny a pitky, stále zde pobývali nějací hosté, čímž po čase se mlýn dostal do velikých dluhů a musel být prodán .Zachovi měli 9 dětí, mnohé se v dětském věku utopily v náhonu jak uvádí matrika úmrtí. Taktéž i předtím přišli takto o několik dětí jejich předchůdci -Vlčkové v mlýně Královci .
Roku 1905 koupilo mlýn nově založené družstvo na výrobu lihu, kam vložilo mnoho sedláků z okolí mnoho peněz do akcií , 1 akcie byla za 5000.-Kč, aby potom vznikem dalších událostí po druhé světové válce a nástupu komunistů k moci zase o ně přišli. Ze zbytku peněz, které Zachům po prodeji mlýna zbyly si koupili v Mor.Budějovicích malý domek, kde dožili. Byla to rodina celkem nešťastná a osudem pronásledovaná.
Roku 1950 byl mlýn Královec zestátněn a patřil podniku Horácké lihovary a škrobárny se sídlem v Havlíčkově Brodě. Pálil se zde líh z obilí a správcem lihovaru zde byl do roku 1975 Josef Zubík z Kolína.
Roku 1954 lihovar vyhořel a byl předán do vlastnictví státního statku v Jaroměřicích. Byl opraven a zavedena míchárna krmiv, sušárna brambor a pěstovaly se tam žampiony. Bylo tam zaměstnáno několik málo lidí z okolí.
Roku 1990 po rozpadu státního semenářského statku byla sušárna brambor zrušena a koupil ji zdejší podnikatel Kuchařík, který se vrátil z USA , který zde zřídil jatka.
Poráželo se tam ale jenom malé množství dobytka a jen pro potřebu jím zřízenému obchodu v Jaroměřicích, který taktéž neměl dlouhého trvání. Jinak skupuje od majitelů polností v obci veškerou půdu, kdo mu co nabídne a ostatní půdu si pronajímá.

MLÝN KMENTŮV
je pravděpodobné,že tento mlýn zde již existoval od počátku 16 století a možná již dříve, byl to mlýn svobodný , který nepodléhal žádné vrchnosti.
Roku 1568 je první zmínka o mlynáři Vicenovi, který tento mlýn prodal za 500 kop vídeňských majiteli Jaroměřic , Ludvíku Meziříčskému z Lomnice. Ludvík byl luterán a jak se zmiňují staré zápisy, byl mravů poněkud drsných a proto je i možné , že k tomuto prodeji byl mlynář Vicena asi víceméně donucen vrchností.
Roku 1576 Ludvík Meziříčský zemřel , byl bezdětný a mlýn byl jeho bratrem prodán Ladislavu Šlejnicovi ze Šlejnic , pánu na Hostimě.
Roku 1614 mlýn vyhořel do základů, neboť tehdejší stavby byly dřevěné a poté jako nájemce mlýna je uváděna Jana Kmentová. Snad od té doby se mlýnu začalo říkat Kmentův až do doby současné.
Roku 1638 ještě za třicetileté války koupil Jaroměřické panství hrabě a zároveň i generál císařských vojsk Gerhart Questenberk za 14.100 zlatých i s tímto mlýnem který tehdy náležel k Jaroměřickému panství.
Roku 1647 vyhořela celá obec včetně mlýna , bylo to ke konci třicetileté války , když švédská vojska táhla naším krajem.Ušetřen byl pouze mlýn Královec - měl na výpalné ?
Roku 1664 jako nájemce je uváděn mlynář Šimon a Kateřina Rezkovi a poté ještě mnoho dalších nájemců, kterým Jaroměřická vrchnost mlýn pronajímala. Roku 1774 činil ročně nájem 75 rýnských ,12 kapounů a kus slaniny. Nájemci tohoto mlýna bývali váženými občany o čemž svědčí mnohé zápisy v matričních knihách křtů a svateb, kde jsou uváděni jako četní svědci či kmotři. Tohoto roku 1774 koupil od Jaroměřické vrchnosti kmentův mlýn Matěj Borovička za 350 zlatých rýnských.
Roku 1835 koupil mlýn i s pozemky mladší syn mlynáře Dominika Vlčka z Královce Václav Vlček , který kolem roku 1850 vybudoval i cihelnu za lesem na svém pozemku a postupně zavedl i velké hospodářství na velkých pozemcích , kde poté hospodařily 3 generace Vlčků.
Roku 1926 koupil od Vlčků mlýn bez hospodářství Karel Girtlšmíd , dřívější nájemce několika mlýnů, naposledy v Jevišovicích .Touto koupí se navždy oddělilo velké hospodářství od mlýna. Nový majitel řemeslu mlynářskému dobře rozuměl a mlýn velmi dobře pod jeho vedením prosperoval.
Roku 1939 zdědila mlýn dcera Věra, která se téhož roku provdala za Bohuslava Pecla vyučeného mlynáře a tak mlýn prosperoval dobře i nadále.
Roku 1948 až do tohoto roku mlýn mlel obilí a nastalými politickými změnami byl znárodněn, přestala se mlít mouka a sloužil už jenom jako míchárna krmiv, kde se šrotovalo obilí pro zdejší a okolní JZD. Dcera Jana vzpomíná jak v roce 1948 do mlýna přišli estébáci,byli tam po 2 dny a vyslýchali rodinu,děti byly odloučeny od rodičů a hlídaní STB a ti jim vypravovali,že když se nepřiznají,tak že již rodiče nikdy neuvidí. Ač nejmladší Janě bylo 6 let,vzpomíná na ten veliký strach co se svojí sestrou prožívaly.
Roku 1965 byl veškerý provoz zastaven, zaměstnanci museli přejít do velkomíchárny krmiv se sídlem v Moravských Budějovicích.
Roku 1977 přešel mlýn do majetku svazu invalidů v Brně a tento svaz jej opět v roce 1983 prodal divadlu „Na provázku“ v Brně. Pouze jen několik let zde pobývali herci tohoto divadla buď na víkend či na dovolené. Ještě v roce 2004 bylo majitelem Divadlo na provázku a často byl mlýn, kde byly provedeny stavební adaptace pronajímán různým podnikatelům, kteří zde ubytovávali své zahraniční dělníky jako ukrajince , moldavce, kteří pracovali buďto ve zdejším okolí v lese či ve stavebnictví a podobně.
Roku 2006 je uváděn jako majitel Kmentového mlýna Statutární město Brno Dominikánské nám.č.1, čís.pop.196.

MLÝN V HAMRU
Roku 1804 - tento mlýn je nejmladší a byl postaven tohoto roku mlynářem Ondřejem Svobodou z Jaroměřic a který jej postavil pro svého syna na zakoupeném pozemku od zdejšího majitele půllánu Jana Korotvičky.
Roku 1815 koupil tento mlýn Matěj Štumpfol, vyučený kovář za 7000 zl.
Snad od této doby se tam začalo říkat v hamru, neb kovář po německu je hamerschmidt. Je velmi nepravděpodobné, že by název „ Hamr“ pocházel ze středověku, jak se to snažili vysvětlit někteří dřívější badatelé. Do dnešní doby se v této lokalitě nenalezly žádné nálezy, které by svědčily o tom, že ve zdejší lokalitě se zpracovávalo železo a ani to nepotvrzují žádné zápisy z minulosti tohoto kraje.
Roku 1819 ve mlýně byla za záhadných okolností zavražděna služebná.
Roku 1826 v dražbě koupil mlýn i s pilou za 1490 zlatých Michal Bőhm.
Roku 1829 koupil mlýn s pilou za 1560 zlatých Václav Šnajdr, který míval až 40 včelstev ve špalcích a míval někdy i 400 kg medu, který neprodával, ale dával jej ponejvíce svým zaměstnancům ve mlýně a pile.
Roku 1865 převzal mlýn jeho syn Heřman. Další zápisy prozatím chybí.
Roku 1900 koupil mlýn i se všemi pozemky za 16.000 korun rak.měny Josef Bednář syn řemenáře Martina Bednáře z Jaroměřic.K mlýnu náleželo 1,7 ha pozemků , dobytek a nářadí k obdělávání. Josef Bednář byl svobodný a v roce 1907 se oženil s Františkou Pacolovou z č.17 ( nové 69 ).
Roku 1911 byl mlýn přestavěn do dnešní podoby, tedy do poschodí.
Roku 1938 převzal mlýn jediný syn Stanislav Bednář , který měl za manželku Marii Papulovou z Myslibořic. Její rodiče byli za II. světové války popraveni za pomáhání a ukrývání parašutistů . Mlýn byl zmodernizován ,opatřen francisovou turbínou aby mohl konkurovat mlýnu v Kmentě. V tomto roce také byl vybudován nový betonový most ke mlýnu přes řeku , náklad činil 15.000.-Kč.Starý most byl zničen léty a od té doby tam byla pouze dřevěná lávka a sloužila jen pro chudší obyvatele, jejichž dopravní prostředek byl trakař. Ostatní větší mleči museli jezdit se svými povozy zezadu úvozovou špatnou cestou a v zimě mnohdy velmi těžce sjízdnou.
Roky 1940 – 1945 za tato válečná léta se v tomto mlýně obešlo mnoho lidí hlavně z měst , kteří zde mohli získat nějaké to kilo mouky bez lístků.V této době patřilo k mlýnu již přes 10ha polností na 19 parcelách.
Rok 1952 dne 19 června byl mlynář Stanislav Bednář odsouzen lidovým soudem v Mor.Budějovicích k propadnutí jeho poloviny majetku a na 4 léta vazby.Tento žalář si odpykával v Jáchymově.To byla běžná praxe tehdejšího režimu v padesátých letech , jak okrást lidi a získat jejich majetek aby se usnadnila cesta k socializaci vesnice a zastrašování soukromých zemědělců aby byli povolnější k podepsání přihlášky do JZD. K tomu nemalou měrou také přispívalo několik málo / 7 / fanatiků , kteří se zde našli, bez jejich přičinění by nebyli zavřeni a zbaveni svého majetku 3 sedláci a navíc tito podepisovali listiny z okresu na odsouzené – návrat nežádoucí . Již jsou všichni na pravdě boží , jak tito postižení , tak jejich závistivci. Jak si asi spolu vyprávějí ?
Rok 1954 dne 18 srpna byl mlynář Stanislav Bednář propuštěn z vězení.
Dne 27 srpna umírá v Třebíčské nemocnici na těžký úraz hlavy, který mu způsobil dozorce ocelovou trubkou , kterou jej praštil do hlavy a způsobil mu smrtelné zranění.
Rok 1958 vdova Marie Bednářová byla nucena vstoupit tak jako většina ostatních do zdejšího JZD se svojí polovinou majetku .Tím zdejší JZD získalo celý mlýn, stroje byly rozebrány a odvezeny do šrotu a mlýn začal sloužit jako skladiště obilí JZD , kde se šrotovalo obilí i pro místní občany za poplatek, neboť šrotování doma bylo přísně pod trestem zakázáno. Bylo to v té době jako za okupace , nesmělo se doma vrtět máslo a šrotovat obilí.Mnohdy si brali komunisté za vzor fašisty,totalita jako totalita ,vše jedno.
Rok 1989 po pádu komunismu byl mlýn i s pozemky v restitucích navrácen dceři Marii Bednářové, jediné dceři , provdané Získalové.Tato zde od té doby bydlí se svým synem a jeho rodinou. Tímto komentářem je konec mlýnů v Příštpě,které zde po staletí klapaly.
Majitelé domů obce PŘÍŠTPA dle Katastru / rok 2006 – 2009.

č.1= č. domu , č.2= LV, č.3= SP, č.4= vlastníci

1 LV31 123 1 Jan Vlček Příštpo č.1
2 LV271 73/2 1 Město Brno,Dominikánské nám.č.1
3 LV31 73/1 1 Jan Vlček Příštpo č.1
4 LV141 118 5 Vladimír Škorpík 6/10,Jan Škorpík1/10,Vlastim. Škorpík.1/10
Milena Hubáčková 1/10, Jaroslava Houdková 1/10
5 LV 3 115 1 Marie Trnková Příštpo č.5
6 LV61 119 2 Josef Hotový 1/2 , Zdeňka Hotová 1/2 , Příštpo č.6
7 LV107 33/2 2 Miloš a Marie Trojanovi , Jaroměřice č.961
8 LV315 33/1 1 Miroslav Pánek Příštpo č.8
9 LV29 35/1 2 Květa Špačková ½, Josef Špaček ½, Příštpo č.9
10 LV12 36 2 Spojeno s č.11
11 LV12 36 2 František a Marie Spilkovi , Příštpo č.11
12 LV64 37 2 Josef Dvořák ½ , Anna Dvořáková ½ , Příštpo č.12
13 LV 6 111 1 Petr Šárka , Novohradská 15 , Třebíč
14 LV443 38 2 Jan Kočár ¾, Příštpo č.34, Jaroslav Kočár ¼ , Příštpo č.14
15 LV 4 41 2 Ing.Jan Jonáš a Ing.Věra Jonášová , Praha - Hostivař 9/917
16 LV446 40 2 Milan a Věra Mičulkovi , Slavkovská 9/864 , Brno
17 LV15 42 2 Václav Drbal ½ , Jiří Drbal ½ , Příštpo č.17
18 LV439 24/2 2 Milan Stuchlík,Příštpo č.150 ½ , Petr Stuchlík, Svojkovice ½
19 LV122 79 2 Emil a Marie Spilkovi , Příštpo č. 19
20 LV387 24/1 1 Bohumil Hlouch , Napuky č.221
21 LV81 43 1 Ing.Rudolf Petr, Manětínská 51/1532 Bolevec , Plzeň 1
22 LV65 23/1 1 Walter Smeitink , Sophiastraat 13 , Arnhem
23 10001 44/1 1 Obec Příštpo – bývalá škola
24 LV293 23/2 1 Zuzana Chrástová , Příštpo č.24
25 LV257 80 3 Vít.Černý ½ , Pavlína Štěpánková ¼, Martina Karšulínová ¼
26 LV270 23/3 1 Antonín Urbánek , Zahradní ul. 445 , Hrotovice
27 LV426 31/5 2 Petr a Božena Zubčákovi , Popovická 782, Jaroměřice n/R
28 LV150 110 1 Josef Pokorný , Sídliště 330 , Mor.Krumlov
29 LV57 109 1 Petr Bartés , Příštpo č.29
30 LV151 105 1 Marcela Mašková , Příštpo č.30
31 LV451 113 2 Vladimír a Eva Svobodovi , Příštpo č.31
32 LV48 83/1 1 Marie Martinů , Příštpo č.32 - oddělené je č.156
33 LV154 125 2 Jana Muchová č.33 ½, Jana Krátká ,Třebíč, NovéDvory ½
34 LV402 31/3 2 Jan a Věra Kočárovi , Příštpo č.34
35 LV147 31/6 2 Ing.Vladimír Vopat ½, Mgr.Eva Lopatová ,Třebusice 82
36 LV88 114 1 Blažej Šmíd , Příštpo č.36
37 LV397 31/4 2 Emil Míča ½ , Vítězslav Míča ½ , Příštpo č.37
38 LV88 31/2 1 Blažej Šmíd , Příštpo č.38
39 LV83 31/1 1 Cyril Svoboda , K Ráji 383, Jaroměřice n/Rok.
40 LV123 33/3 2 Stanislav a Marie Badoškovi, Pražská 2417, Znojmo
41 LV432 35/2 2 Radek a Marcela Trnkovi , Příštpo č.41
42 LV89 32 1 Milan Růžička , Příštpo č.42
43 LV454 30 2 Milan a Zdeňka Labský , Borovina 923 , Třebíč
44 LV412 29 1 Helena Krajcová , ul.22 dubna č.25 , Mikulov
45 LV294 28 1 Ing,Jana Matoušková , K Ráji 982 , Jaroměřice n/Rok.
46 LV94 27 2 Františka Divišová ½ , Antonín Diviš ½ , Příštpo č.46
47 LV66 26 1 Josef Šárka , Příštpo č.47
48 LV290 25 1 Barbora Kopečná ,Větrná 5/619 , Brno - Bystrc
49 LV51 50 2 Jan a Iveta Hrůzovi , Příštpo č.49
50 LV262 51 1 JUDr.Jiří Karas , C.Boudy 6/605 , Třebíč, Nové Dvory
51 LV40 52 1 Miloslav Svoboda , Příštpo č.51
52 LV74 57 1 Připojeno k č. 53
53 LV74 57 1 Karel Beneš , Příštpo č.53
54 LV39 55 2 Ing.Ladislav a Jarmila Stovjaníkovi , Kohoutova12 , Brno
55 LV289 54 2 Miroslav a Blanka Procházkovi, Dukelská 896, Jaroměřice n/R
56 LV95 49 1 Ing.Karel Špička , Čapkova 1052 , N.Město na Moravě
57 10001 44/2 1 Obec Příštpo - Obecní Úřad
58 LV428 48 2 Pavel a Dagmar Štěpánkovi , Příštpo č.58
59 LV99 47 1 Josef Česnek , Energetiků 994 , Třebíč , Nové Dvory
60 LV165 22/1 1 Česká obec sokolská ,Újezd 40, Praha – Malá Strana
61 LV67 22/6 1 Marie Píšová , Příštpo č.61
62 LV134 22/5 1 Rudolf Pola , Příštpo č.62
63 LV136 22/4 2 Jaroslav a Věra Kočárovi , Příštpo č.63
64 LV163 149 2 Alena Hájková, Smrk39,1/2, Martin Vávra,Čajkovs.53,TR,1/2
65 LV5 98 1 Růžena Vlčková , Příštpo č.1
66 LV49 89 2 Milan a Jitka Brázdovi , Sokolovská 67 , Jihlava
67 LV309 15 1 Spojeno s č. 68
68 LV309 15 1 Vladimír Flodr , Příštpo č.68
69 LV71 14 3 Jiří Heralecký,Chelčického 949,Třebíč ½, František Švarc
Gen.Svobody 9, Třebíč 1/8 , Zdeněk Švarc, Příštpo 69 , 3/8
70 LV281 16 1 Věra Votavová , M.Gorkého 562 , Třebíč – Nové Dvory
71 LV303 13/3 2 Ing.Miroslav a Jaroslava Petříčkovi,Čelakov.958,Jaroměřice
72 LV26 17 2 Alena Bendová,Praha Bohnice č.516 , Praha , ½
Jana Kristová , Riegrova 432 , Třebíč , ½
73 LV69 18 1 František Tomšíček , Příštpo č.73
74 zrušeno
75 zrušeno
76 LV13 20/2 2 Josef a Božena Matouškovi , Příštpo č.76
77 LV72 46/2 1 MVDr.Vladimír Jurajda,G.Preisové 2522, Brno-Žabovřesky
78 LV452 19/3 1 JMB družstvo, Janáčkova 1331 , Mor.Budějovice
79 LV437 46/1 1 Jana Procházková , Prokopov č. 32
80 LV53 59/1 1 Květoslava Slezáková , Příštpo č.80
81 LV442 59/2 1 Stanislav Vaculík , Příštpo č.81
82 LV277 59/3 2 Ing.Milan a Mgr.Radka Švejdovi , Majerové 715,Třebíč
83 LV75 60/1 1 Jaroslava Tomanová , Příštpo č.83
84 LV35 60/2 2 Jan a Věra Kodytkovi , Holandská 29 , Znojmo
85 LV76 13/1 2 Karel a Marie Divišovi , Příštpo č.85
86 LV77 12 1 Ing.Rudolf Chládek , Příštpo č.86
87 LV36 61/1 2 Bohumil a Marie Partlovi , Příštpo č.87
88 LV60 91 2 Miroslav a Ludmila Charousovi , Příštpo č.88
89 LV60 63 2 Miroslav a Ludmila Charousovi , Příštpo č.88
90 LV101 64/1 1 Ivo Karšulín , Příštpo č.90
91 LV282 101 2 Jana Dyrynková ½ , Antonín Pokorný ½ , Příštpo č.91
92 LV273 65/1 2 Antonín a Jana Jordánovi , Janáčkova 17, Znojmo
93 LV121 13/4 1 Ludmila Radkovská , Hostim č.29
94 LV423 11/2 1 Vladimír Svoboda , Příštpo č.94
95 LV98 65/2 2 Vladimír a Bohdana Bazalovi ,Okříšky č.364
96 LV79 66/1 1 Jiří Vejtasa , Srbská 46 , Brno, Královo Pole
97 LV110 66/2 2 Julius a Julie Hotová , Příštpo č.97
98 LV329 70/1 1 Alfred Pánek , Příštpo č.98
99 LV258 1 1 Jana Pokorná , Příštpo č.99
100 LV92 11/1 1 Stanislav Beroun , Gorkého 44 , Brno střed ,Veveří
101 LV102 3 2 Ing.Milan a Marie Karšulínovi , Příštpo č.101
102 LV85 10 1 Karel Tomek , Revoluční 854 , Třebíč – Borovina
103 LV86 9 2 Frant.Soukup,Příštpo103 ½ , Hana Soukupová ½ , Mor.Buděj.
104 LV102 4 2 Ing.Milan a Marie Karšulínovi , Příštpo č.101
105 LV93 8 2 Pavel a Blanka Kaderovi, Riegrova 1034, Brno , Král.Pole
106 LV33 5 1 Stanislav Závada , Příštpo č.106
107 LV105 7 2 Oldřich a Jaroslava Quittovi, Jiránkova 38, Brno, Černovice
108 LV469 6/4 1 Jarmila Tajčovská , Příštpo č.108
109 LV117 6/5 1 Marta Doláková , Příštpo č.109
110 LV117 6/6 1 Marta Doláková , Příštpo č.109
111 LV33 6/1 1 Stanislav Závada , Příštpo č.106
112 LV111 6/2 2 Karel a Jaroslava Pánkovi , Příštpo č.112
113 LV113 6/3 2 Karel Korotvička,Příštpo ½,Marie Korotvičková,Těšetice33 ½,
114 LV114 6/9 1 Dana Bartůňková , Svážná 15 , Brno
115 LV28 6/7 2 Hubert a Markéta Novákovi , Příštpo č.115
116 LV130 87 1 Josef Stuchlík , Příštpo č.116
117 LV457 6/8 1 Eva Svobodová , Příštpo č.117
118 LV16 128 1 Leoš Vlček ,Čajkovského 538 , Třebíč, Nové Dvory
119 LV17 129 2 Jan Vlček,Příštpo ½,Irena Vlčková , Jungm.1437,H.Králové ½
120 LV63 132 2 Vladimír Svoboda ½, Eva Svobodová ½ , Příštpo č.120
121 LV164 150 2 Stanislav a Eva Čurdovi , Příštpo č.121
122 LV46 135 2 Jiřina Jansová ½ , Jitka Dobešová ½ , Příštpo č.122
123 LV159 134 1 Milan Bednář , Luční 169 , Jaroměřice n/Rok.
124 LV295 108 2 Drahom. Cejpková,Příštpo ½,Eva Sapíková,Modř.586,Třebíč
125 LV418 107 1 Věra Vlčková , Příštpo č.125
126 LV157 106 1 Jiří Šrámek , Nádražní 814 , Třebíč –Horka Domky
127 LV55 99 1 Jiří Jeřábek , Příštpo č.127
128 LV131 96 1 Marie Kalábková , Příštpo č.128
129 LV44 95 2 Jarmila Jirků,Hrádek 307 ½,Hana Tesařová, Boršice662,1/2
130 LV138 103 1 Eva Rulíková , kpt.Nálepky 620, Třebíč - Nové Dvory
131 LV135 94 1 Hana Buďová , Vladislav č.71
132 LV137 93 1 Ladislav Štěpánek , Příštpo č.132
133 LV132 86 1 Radomír Menšík , Hrubínova 14 , Hradec Králové
134 LV146 104 2 Tomáš a Jarmila Moltašovi , Příštpo č.134
135 LV120 85 1 Tomáš Moltaš , Příštpo č.135
136 LV292 84 1 Petra Heklová , Lesní 16 , Podklášteří - Třebíč
137 LV148 90 1 Miluše Štěpánková , Revoluční 463, Jaroměřice n/Rok.
138 LV259 100 1 Vilém Krejcar , Příložany č.52
139 LV251 136 2 Stanislav a Marie Dolákovi , Příštpo č.139
140 LV274 137 2 Miloš a Marta Nemeškalovi , Příštpo č.140
141 LV253 68 1 Marie Získalová,Vlkova 9,Brno-3/4, Jaroslav Získal,Příštpo ¼
142 LV453 138 1 Česká republika,nájemce Lesy ČR – H.Králové, hájenka
143 LV384 151 2 Jiří a Anna Hlůškovi , Příštpo č. 143
144 LV430 152 1 Jaroslav Kučera , Obránců míru 479 , Třebíč
145 LV312 162 1 Marie Vlčková , Příštpo č. 145
146 LV256 88 2 Zdeněk a Dana Smilkovi , Příštpo č.146
147 LV283 174 1 Marie Velebová , Horní Branná 84
148 LV280 175 1 Jarmila Filová , Příštpo č.148
149 LV268 130/2 2 Josef a Zdenka Polákovi , B.Němcové 214 , Třebíč
150 LV297 126 3 Milan Stuchlík ½, Jaroslava Stuchlíková ¼, Milan Stuch.ml.¼
151 LV25 127 2 Stanislav a Helena Sapíkovi , Šumavská 40/2275 , Brno
152 LV152 34 2 František a Marie Pánkovi , Příštpo č.152
153 LV266 97 1 Antonín Vítámvás , Příštpo č.153
154 LV267 207/19 1 Ing.Antonín Valenta , Příštpo č.154
155 LV275 130/1 1 PhDr.Petr Němec , Růžová 381 , Brno – Tuřany
156 LV276 83/2 2 JUDr.Rudolf a Miluše Karpíškovi,Hartmanova 1141,Třebíč
157 LV 488 203 2 Vladimír Škorpík ½ , Jana Škorpíková ½ , Příštpo 157
158 LV 101 64/2 1 Ivo Karšulín , Příštpo 158
159 LV
160 LV
Abecední rejstřík obyvatel domů v Příštpě.
Čísla domů původní,od kdy tito obyvatelé zde žili.


A Antoš Václav č.11/1878/, Antoš Antonín č. 11/1880/, Abrahám Tomáš č.13/1931/, Ambrůzek Josef č.85/1941/, Anděl
č.101/1980/, Aulík Pavel č. 116/1998/


B Bulíček Jan č.1/1836/,Baráček František č.1/1854/,Bauman Josef č.3/1782/,Bartes Jan č.7/1740/,Benda Josef č.7/1823/,Bartes Jan č.13/1645/,Bartes Pavel č.13/1653/,Bartes Jan č.13/1689/,Bartes Jiří č.13/1715/,Bartes Jan č.13/1740/,Bednář Miroslav č.14/1990/,Burda Pavel č.18/1670/,Burda Řehoř č.18/1670/,Burda Matěj č.18/1730/,Baráček František č.18/1876/,Beneš Karel č.27/1928/,Beneš Bohuslav č.27/1954/,Beneš Karel č.27/2000/,Baráček Šimon č.31/1797/,Baráček Jakub č.31/1816/,Burian Karel č.41/1939/,Bauman Josef č.42/1784/,Bednář Josef č.42/1923/,Bartes Matouš č.45/1860/,Bartes František č.45/1889/,Böhm Bohumír č.46/1945/,Bobek Jakub č.51/1829/,Beroun Antonín č.51/1880/,Beroun Antonín č.51/1913/,Beroun Karel č.51/1980/,Beroun Stanislav č.51/1990/,Bednář Martin č.52/1839/,Baráček Jakub č.54/1778/,Bednář Josef č.62/1900/,Bednář Stanislav č.62/1938/,Bobek Antonín č.67/1852/,Binka Jan č.67/1973/,Korotvička Karel č.67/1995/,Bulíček Jan č.79/1850/,Bulíček Ugnát č.79/1850/,Brunclíková Anna č.90/1940/,Bobek Antonín č.94/1860/,Bobek Jakub č.94/1863/,Baráček František č.95/1876/,Brázda Milan č.105/1988/,Bartes František č.128/1930/,Bartes Ladislav č.128/1960/,Bartes Petr č.128/1985/,Buchtela Jaroslav č.141/1940/,Böhm Bohumír č.141/1940/,Bednář Milan č.141/1956/

C Čech Tomáš č.7/1812/,Čech Kašpar č. 14/1842/,Čech Tomáš č.15/1838/,Čech František č.15/1838/,Cidlinský Jan č.21/1833/,Čech Jakub č.23/1786/,Čech Martin č.23/1800/,Čech Josef č.23/1821/,Čech František č.24/1748/,Čech Martin č.24/1778/,Čech Jakub č.24/1778/,Čech František č.24/1845/,Čech Josef č.24/1867/,Čech Josef č.26/1878/,Cafourek Josef 26/1882/,Čech Jan č.27/1655/,Čech Mikuláš č.27/1658/,Čech Martin č.27/1715/,Čech Josef č.27/1736/,Čech Václav č.27/1753/,Čech Ludvík č.27/1774/,Čech Matěj č.27 / 1793 /, Čech Tomáš č.27 / 1836/
Čech Kašpar č.27/1844/,Čech Martin č.27/1868/,Čech Josef č.27/1891/,Česnek Dominik č. 28/1840/,Česnek Antonín č.28/1869/,Čermák Leopold č.28/1890/,Čech Josef č.30/1775/,Čech Tomáš č.30/1806/,Coufal Jakub č.32/1802/ , Čučka Antonín č.43/1808/,Čech František č.44/1800/,Čech František č.48/1859/,Čech Dominik č.48/1876/,Čech Ludvík č.50/1794/,Čech Antonín č.50/1808/,Čech Jiří č.50/1800/,Česnek Josef č.50/1954/,Čech Jan č.52/1830/,Česnek Antonín č.53/1873/,Česnek Josef č.53/1898/,Česnek Josef č.53/1926/,Česnek Josef č.53/1955/,Česnek Josef č.53/1998/,Čech Antonín č. 54/1869/,Čech Josef č.59/186/,Crkva Václav č.70/1980/,Čech Antonín č.76/1854/,Čermák Leopold č.81/1890/,Česneková Julie č.82/1888/ČesnekováKarolína č.82/1909/,Čech František č.85/1870/,Černá Martina a Pavlína č.89/1998/,Černý Vítězslav č.93/1967/,Čmelková Marie č.97/1961/,Čech Josef č.98/1870/,Čermáková Františka č.99/1886/,Černý Petr č.140/1941/, Cejpek Milan č.144/1960/, Čurda St.č.144/1960/

D Dohnal Václav č.2/1717/,Doležal Jakub č.3/1784/,Dvořák Josef č.6/1864/,Dvořák Josef č.6/1895/,Dvořák Josef č.6/1931/,Dvořák Josef č.6/1987/,Dvořák Nikodém č.9/1630/,Dvořák Jan č.9/1646/,Dvořák Šimon č.9/1653/,Dvořák Martin č.9/1673/,Dvořák Mikuláš č.9/1674/,Dvořák Jakub č.9/1700/,Doležal Robert č.13/1911/,Diviš Karel č.18/1994/,Duma Josef č.19/1800/,Duma Martin č.19/1850/,Duma Josef č.19/1850/,Drbal Václav č.28/1948/,Dolák Tomáš č.29/1854/,Dospěl Jan č.30/1874/ ,Diviš Josef č.43(1874),Diviš František č.44/1898/,Diviš Antonín č.44/1947/,Diviš Antonín č.44/1962/,Drbal Václav č.46/1965/,DrbalVáclav-Jiří č.46/2002/,Dolák Matěj č.47/1890/,Dolák Matěj č.47/1908/,Doležal František č.50/1810/,Drbal Václav č.50/1949/,Diviš Jan č.52/1908/,Divišová Štěpánka č.52/1961/,Dolák Antonín č.63/1924/,Dolák Ladislav č.63/1988/,Dolák Stanislav č.63/1990/,Doláková Marta č.70/1994/,Dolák Antonín č.72/1871, Ladislav č.63/1988/,Dolák Stanislav č.63/1990/,Dolák Antonín č.72/1871/,Dolák František č.72/1892/,Dolák Josef č.72/1936/,Dolák Josef č. 72/1988/,Dolák Matěj č.88/1878 / ,Drbal Václav č.90/1956/, Doláková Marta č.94 / 2002 / ,Dufek František č.95/1880/,Dolák Josef č.97/1970/,Doubínek František č.101/1962/,Drbal Václav č.117/1948/,Divadlo Brno č.121/1991/,Dobeš Miloš č.122/ Dočekalová Jitka č.125/2000/,Diviš Arnošt č.131/1969/,Dolák Stanislav č.134/1960/,Doubínek František č.138/1937/

F Flodr Vladimír č.17/1990,Filipský Tomáš č.32/1856/,Fialka Matěj č.38/1793/,Fukal Jan č.39/1832/,Fukal Václav č.39/1858/,Fukal Josef č.39/1860/,Fialka Matěj č.44/1800/,Fialka Matěj č.48/1800/,Fučík Matěj č.51/1826/,Fűssl Jan č.69/1848/,Filipský Tomáš č.84/1867/,Fröhlich Bohumír č.105/1920/,Finda František č.134/1950/,Fila Antonín č.148/1980/

G Gregor František č.20/1881/, Girtlšmíd Karel č.35/1926/, Generál František č.37/1830/,Gregor Oldřich č.57/1902/,Gregorová Albína č.20/1900/, Gregorová Růžena č.85/1900/, Gregor Adolf č.20/1900/, Gregorová Antonie č.48/1900/, Gregor Cyril č.20/1914/, Gregor Oldřich č.57/1920/, Gregor Oldřich č.57/1945/, Gregor Adolf č.111/1924/, Gregor Adolf č.120/1926/, Girtlšmíd Karel č.121/1926/, Girtlšmíd Karel č.140/1940/

H Hůrecký František č.1/1879/,Hamrla Matěj č.7/1880/,Hambálek Tomáš č.8/1650/,Hlouch Bohumil č.8/1945/,Hamrla Martin č.9/1723/,Hamrla Matěj č.9/1742/,Hrdlička Jakub č.11/1852/,Hrůza č.13/1922/,Hajdůšek Blažej č.16/1630/,Hajdůšek Jiří č.16/1650/,Hajdůšek Martin č.16/1670/,Hambálek Tomáš č.16/1671/Hambálek Jiří č.16/1677/,Hambálek Kašpar č.16/1718/,Hambálek Jan č.16/1722/,Hambálek Matěj č.16/1722/,Heralecký František č.17/1907/,Heralecký František č.17/1948/,Hamrla Matouš č.18/1750/,Hamrla Josef č.18/1785/,Hamrla František č.18/1858/,Hambálek Jan č.23/1719/,Hambálek Jakub č.23/1752/,Havlíček Josef č.23/1919/,Havlíček Josef č.23/1934/,Hrůza Jakub č.24/1642/,Hrůza Martin č.24/1647/,Hrůza Pavel č.24/1670/,Hrůza Jan č.24/1719/,Havlín Jiří č.24/1823/,Hlouch Jan č.29/1909/,Hambálek Jakub 30/1790/,Hrůza Jiří č.33/1730/,Hamrla Tomáš č.38/1780/,Huják Josef č.53/1800/, Hejmalík č.60/1920/, Holub č.63/2002/, Horák Antonín č.65/1845/,Havlín Cyil č.66/1927/,Hotová Julie a Julius č.68/1976/,Holeček Karel č.69/1924/,Hamrla Jan č.70/1882/,Hůrecký Jan č.73/1874/,Hůrecký Augustin č. 73/1880/,Hůrecký Jakub č.73/1920/,Hůrecký Josef č.73/1961/Hamrla František č.77/1855/,Hamrla Josef č.77/1866/,Heralecký Jan č.77/1882/,Havlín Jan č.81/1872/,Husa Jakub č.82/1875/,Hamrla František č.88/1873/ ,Hamrla Jan č.89/1877/,Hamrla František č.95/1876/,Havlín Josef č.95/1900/,Holub Třebíč č.101/1981/ , Hekl Ladislav č.101/2000/,Holčapek František č.110/1915/Holeček Karel č.111/1917/,Hamrla František č.112/1922/,Hamrla František č.122/1964/,Havelková Marie č.126/1947/,Hilsendeger František č.132/1931/,Hůrecký František č.132/1946/,Hotový Josef č. 140/1990/,Hlůšek Jaroslav č.143/1998/,Holánek Martin č.144/1996/, Holeček Karel č.111/1917/, Hamrla František č.112/1922/,Hamrla František č.112/1964/,HavelkováMarie č.126/1947/ , Hilsendeger František č.132/1931/,Hůrecký František č.132/1946/,HotovýJosef č.140/1990/,HlušekJaroslav č.143/1998/,Holánek Martin č.144/1996/

CH Chládek Jan č.15/1888/,Chládek Josef č.15/1922/,Chládek Rudolf č.19/1948/,Chládek Rudolf č.19/1997/ Chalupský Josef č.32/1736/, Chalupský Jiří č.32/1741/, Chalupský Jan č.32/1780/, Chládek Bohumil č.37/1961/,Chládková Blažena č.37/1988/, Chlubna František č.67/1923/, Chrásta Zdeněk č.81/2003, Charous Miroslav č.107/1995/, Chybil František č.121/1928/

J Jindráček Jakub č.5/1793/,Jindráček Jan č.5/1820/,Juránek František č.9/1877/ , Jordán Antonín č.21/1978/,Jurda Jaroslav č.24/1937/,Jurajda Brno č.25/1975/,Jeřábek Jan č.32/1877/,Jahoda Jan č.40/1827/,Jahoda František č.40/1838/,Jasioková Marie č.46/1943/,Jindra Jakub č.47/1799/,Jahoda Jan č.48/1810/,Janoštík Rudolf č.76/1901/,Janoštíková Emilie č.76/1926/,Janoštík Bohumír č.76/1970/,Janoštík Antonín č.76/1988/,Trnka Radek č.76/1997/,Jelínek František č.79/1946/,Jeřábek Jan č.84/1876/,Jíra Leopold č.106/1930/,Jíra Stanislav č.106/1983/,Jírová Marie č.106/1987/,Jeřábek František č.115/1970/,Jeřábek Jiří č.115/1980/,Jansa Emanuel č.122/1969/,Jansová Jiřina č.122/2000/,Jeřábek František č.143/1966/

K Kohn Jiří č.1/1817/,Kadlec Matěj č.2/1770/,Kselík Matěj č.2/1803/,Krčál Jan č.3/1905/,Kselík Kašpar č.6/1755/,Kselík Jakub č.6/1800/,Kselík František č.6/1831/,Kselík Martin č.6/1832/,Kršňák Antonín č.7/1830/,Kršňák František č.7/1847/Kočár Jaroslav č.7/1958/,Kadera Jan č.9/1918/,Kolář Leopold č.11/1902/,Krejcar Antonín č.14/1866/,Krejcar Antonín č.14/1899/,Koutný Jan č.15/1635/,Kratochvíl Matěj č.15/1760/,Krejcar František č.16/1770/, Krejcar Jan č.16/1800, Krejcar František č.16/1835/,Krejcar Jan č.16/1866/,Krejcar Antonín č.14/1866/,Krejcar Karel č.16/1898/, Kratochvíl Bohumil č.16/1942/,Korotvička Rudolf č.18/1938/,Korotvička Jan č.20/1770/, Korotvička Jakub č. 20/1805/,Korotvička Jan č.20/1835/,Korotvička František č.20/1831/,Korotvička Jan č.20/1862/, Korotvička Rudolf č.22/1921/,Korotvička Josef č.22/1959/,Kalášek Jan č.23/1869/,Korotvička František č.25/1893/,Korotvička Karel č.25/1927/,Karas Jiří č.30/1980/,Kadlec František č.31/1845/,Kadlec Antonín č.31/1845/,Květ František č.32/1867/,Kuchařík František č.34/1936/Kuchařík František č.34/1987/,Kadera Jan č.37/1868/,Kovárník Josef č.38/1791/,Kovárník František č.38/1824/Knap František č.39/1864/,Kolbábek Alois č.41/1945/,Kselík Kašpar č.42/1798/,Kselík Jakub č.42/1826/Kopečná Barbora č.43/1984/,Kselík František č.44/1869/,Kadera František č.45/1914/,Kadera Pavel č.45/1989/,Krejčí Matěj č.46/1785/,Krejčí Antonín č.46/1830/,Kršňák Martin č.46/1870/,Kratochvíl,č.47/1885/,Korotvička Jan č.48/1786/,Kovárník Josef č.48/1800/,Kružík Arnošt č.54/1913/,Květ Matěj č.56/1800/,Květ Antonín č.56/1832/,Karšulínová zdeňka č.56/1980/,Karšulín Ivo č.56/2000/,Krajcová Helena č.57/2000/,Kovárník Jiří č.58/1830/,Kovárník Jakub č.58/1857/,Kratochvíl Jakub č.58/1866/,Kuchař Jan č.59/1912/,Kuchař Jan č.59/1939/,Krejcar Jan č.61/1820/,Krejcar František č.61/1935/,Kotačka Antonín č.67/1877/,Korotvička Karel č.67/1990/,Korotvička Jakub č.68/1831/,Korotvička František č.68/1831/,Korotvička Jakub č.68/1860/,Korotvička Antonín č.68/1894/,Korotvička Josef č.68/1925/,Komárková Blažena č.69/1963/,Komárek Jaroslav č.69/1988/,Korotvička Jakub č.70/1835/,Kadera Jan č.70/1888/,Kundrát Lukáš č.73/2001/,Kovárník František č.74/1873/,Kočár Jan č.74/1980/,Kovárník František č.76/1873/,Krejcar Antonín č.78/1891/,Krejcar František č.78/1896/,Kříž Václav č.84/1877/,Kodýtek Jan č.85/2001/,Kučera Josef č.88/1992/,Petříček Miroslav č.88/1995/,Korotvička Karel č.91/1952/,Kadera Jan č.96/1910/,Korotvička Josef č.107/1989/Kuchařík Leopold č.109/1915/,Kalábková Marie č.109/1975/,Korotvička Antonín č.110/1925Kadera Jan č.111/1945/,Kočár Jaroslav č.114/1995/,Kuchaříková Anna č.116/1925/,Kuchařík Leopold č.116/1948/,Kuchařík Jan č.116/1949/,Krejcar Jan č.117/1974/,Krejcar Vilém č.1171985,/Krátká Jana č.138/1990/

L Loucký František č.24/1924/,Labský č.63/2003/, Lipavská Julie č.29/1961/,Lopatář Josef č.105/1924/,Linhart Tomáš č.115/1939/

M Matoušek Josef č.11/1965,Matoušek Blažej č.19/1715/,Matoušek Jan č.19/1737/,Matoušek Pavel č.19/1737/,Matoušek Tomáš č.19/1770/,Matoušek František č.19/1810/,Matoušek Josef č.19/1888/,Matoušek František č.19/1922/,Machát Josef č.43/1907/,Machátová Marie-Františka č.43/1965/,Majerová Marie č.45/1962/,Kadera Pavel č.45/1989/Menšík Antonín č.46/1944/,Mašek Josef č.48/1830/,Menšík Jan č.50/1842/,Micka Jiří č.52/1846/,Mašek Jaroslav č.54/1990/,Matoušek Antonín č.55/1901/,Matoušek Antonín č.55/1934/,Matoušek Jan č.55/1990/,Matoušek Jaroslav č.55/2003/,Míča Antonín č.56/1841/,Míča Jan č.56/1897/,Míča František č.56/1928/,Matoušek Antonín č.64/1859/,Matoušek Josef č.64/1883/,Mezírka František č.65/1830/,Menšík František č.69/1870/,Menšík Antonín č.69/1878/,Menšík Antonín č.69/1919/,Míča František č.71/1930/,Míča Emil č.71/1990,Míča Vítězslav č.71/1996/,Malý Václav č.76/1870/,Machát Augustin č.77/1930/,Menšík František č.89/1874/,Menšíková Antonie č.97/1886/,Menšík Jan č.97/1886/,Menšík František č.97/1920/,Martinů Karel č.97/19 68/,Menšík Josef č.102/1944/,Moltaš Tomáš č.102/1984/,Menšíková Antonie č.103/1920/,Menšík Antonín č.103/1931/,Menšík Josef č.103/1945/,Menšík Radimír č.103/2003/,Málek Jan č.114/1925/,Moltaš Tomáš č.117/1956/,Míča Antonín č.118/1926/,Moltaš Tomáš č.120/1961/,Muzikář František č.126/1934/ , Málek Leopold č. 131/1931/,Málek Jaroslav č.131/1955/,Mašková Marcela č.132/1993/,Matoušek František č.133/1932/,Matoušek František č.133/1950/,Matoušek Antonín č.141/1951/,Mašek Jaroslav č.143/1963/,Mikeš Jan č.143/1948/

N Nemeškal Jiří č.3/1783/,Nechvátal Pavel č.4/1660/,Nechvátal Ondřej č.4/1715/,Nechvátal Jan č.4/1738/,Nechvátal František č.4/1765/,Nechvátal Jan č.4/1799/,Nemeškal Jan č.12/1750/,Nemeškal Jan č.12/1780/,Nemeškal Josef č.12/1794/,Nemeškal Matěj č.12/1831/,Nemeškal František č.12/1869/,Nemeškal Josef č. 1869/,Nemeškal František č.12/1898/,Nemeškal Petr č. 12/1925/,Nemeškal Jan č.15/1756/,Nemeškal Jiří č.15/1779/,Nemeškal Pavel č.15/1779/,
Nemeškal Jakub č.15/1816/,Nechvátal Martin č.15/1845/,Nechvátal Josef č.15/1858/,Nemeškal Václav č.18/1902/,Nemeškal Josef č.18/1936/,Nikodém Šimon č.19/1656/Novotný Martin - č.19/1656/,Nemeškal Josef č.21/1876/,Netoušek č.22/1715/,Netoušek Blažej č.22/1722/,Netoušek Jan č.22/1750/,Netoušek Jan č.22/1779/,Nechvátal Jan č.22/1822/,Nechvátal Jan č.22/1850/,Nechvátal Antonín č.22/1856/,Nechvátal Josef č.22/1885/,Novák Vladimír č.22/1985/,Charous Miroslav č.22/2001/,Nechvátal Josef č.24/1926/,Nechvátal Josef č.27/1920/,Netoušek Josef č.28/1735/,Netoušek Jakub č.28/1748/,Netoušek František č.28/1780/,Nezveda Matěj č.30/1821/,Netoušek Jan č.31/1748/,Navrátil Jan č.33/1625/,Nechvátal Michal č.37/1780/,Nechvátal Jakub č.37/1835/,Novák Josef č.37/1926/,Novotný Antonín č.42/1923/,Novotný Ladislav č.42/1968Jonáš Jan č.42/1992/,,Nechvátal Pavel č.43/1785/,Nechvátal Jan č.43/1796/,Nemeškal Kašpar č.45/1788/,Nemeškal Jakub č.45/1815/,Nemeškal Antonín č.45/1830/,Nemeškal Martin č.46/1880/,Nemeškal Matěj č.47/1786/,Nezveda Matěj č.49/1823/,Nemeškal Matěj č.51/1805/,Nemeškal Matěj č.52/1789/,Novotný Matouš č.52/1862/,Novotný Antonín č.52/1880/,Nechvátal Martin č.52/1900/,Nemeškal Josef č.53/1877/,Nechvátal František č.57/1800/,Nemeškal Václav č.57/1870/,Nemeškal Antonín č.61/1869/,Nemeškal František č.61/1902/,Nemeškal Antonín č.61/1941/,Nemeškal Oldřich č.61/1991/,Quitta Oldřich č.61/1992/Nechvátal František č.65/1886/,Nemeškal Antonín č.67/1825/,Nemeškal Josef č.67/1847/,Nedbal Tomáš č.69/1860/,Němec Jaromír č.69/1940/Němcová Marie č.69/1963/,Nosek Tomáš č.70/1992/,Nechvátal Jan č.71/1835/,Nechvátal Jan č.71/1850/,Nechvátal Antonín č.78/1890/,Nemeškal Matěj č.80/1869/,Novák Jan č.80/1891/,Novák Antonín č.80/1922/,Novák Hubert č.80/1956/,Nemeškal František č.94/1902/,Novotný Jan č.94/1932/,Nechvátal Antonín č.107/1913/,Nechvátal Josef č.106/,Nováková Marie č.110/1955/, Novák Antonín č.110/1966/,Nováková Božena č.110/1984/, Novák Jan č. 111/1926/,Novotný František č.126/1948/,Nikrmajer Eduard č.113/ 1925/,Nemeškal František č.122/1926/,Nemeškal Arnošt č.122/1945/, Nemeškal Jaroslav č.122/1956/,Nemeškal Miloš č.122/1972/,Nezveda Jan č.140/1964/,Nemeškal Oldřich č.146/,Němec Josef č.149/1975/

P Procházka Jan č.3/1815/,Pelán Jakub č.3/1848/,Pelán František č.3/1875/,Petříček Tomáš č.5/1830/,Petříček Martin č.5/1857/,Pacola Jiří č.6/1750/,Pacola Matěj č.8/1852/,Pelán František č.9/1934/,Píša Adolf č.10/1948/,Píša Vladimír č.10/1990/Pola František č.11/1826/,Pola Jakub č.11/1852/,Pekárek Jiří č.12/1660/,Pekárek Martin č.12/1669/,Pekárek Tomáš č.12/1695/,Pekárek Jan č.12/1715/,Pola Josef č.13/1749/,Pola Pavel č.13/1772/,Pacola Jan č.14/1722/,Pacola Jiří č.14/1750/,Pacola Josef č.14/1770/,Pacola Matěj č.14/1776/,Pacola Matěj č.14/1830/,Pola č.17/1671/,Pola Matěj č.17/1720/,Pola Ondřej č.17/1750/,Pacola Jan č.17/1807/,Pacola Jiří č.17/1852/,Pacola Antonín č.17/1893/,Polický Nikodém č.20/1650/,Polický Šimon č.20/1671/,Polický Jan č.20/1720/,Polický Jan č.20/1736/,Polický Matěj č.22/,1818/,Partl Bohumil č.23/1958/,Pánek Martin č.24/1890/,Pola Josef č.25/1725/,Pola Matěj č.25/1738/,Pola Jan č.25/1770/,Pola Josef č.25/1801/,Pola František č.25/1830/,Pola František č.25/1869/,Pola Jan č.25/1869/,Pacola Adam č.29/1836/,Pola Antonín č.30/1858/,Papírník František č.32/1884/,Pacola Jiří č.33/1750/,Pacola Matouš č.33/1770/,Pacola Jan č.33/1806/,Pacola František č.33/1840/,Pacola Antonín č.33/1874/,Pacola Antonín č.33/1915/,Pacola Rudolf č.33/1951/,Pola Ondřej č.39/1786/,Pacola Jan č.40/1797/,Pipek Jakub č.40/1791/,Pacola Jan č.40/1807/,Pacola Matěj č.40/1853/,Pacola Jakub č.41/1788/,Pacola Josef č.41/1820/,Pa-
cola Antonín č.41/1859/,Petrů Jan č.42/1827/,Prát Martin č.45/1850/,Plaček Karel č.46/1900/,Pokorný Stanislav č.48/1973/,Pokorný Stanislav č.48/2002/,Pola František č.51/1803/,Pevný Matěj č.51/1855/,Pola František č.51/1940/,Pola Jan č.53/1879/,Pacola Adam č.57/1821/,Pacola Antonín č.57/1902/,Pola Josef č.57/1920/,Pánek Petr č.58/1890/,Procházková Blanka č.58/1992/,Pacola Jakub č.63/1854/,Pacola Josef č.53/,1871/,Pánek Karel č.66/1994/,Polický Pavel č.71/1856/,Polický Jan č.71/1890/,Polický Antonín č.71/1925/,Pospíšil Václav č.74/1922/,Pavlíček Josef č.74/1956/,Pacola Josef č.77/1904/,Pánek Karel č.77/1949/,Pánek Alfred č.78/1899/,Pánek Alfred č.78/1927/,Pánek Karel č.78/1975/,Pánek Alfred č.78/1990/,Pacola Antonín č.82/1915/,Pacola Petr č.82/1948/,Pola František č.83/1869/,Pola Jan č.83/1869/,Papírník František č.84/1884/,Pola František č.85/1893/,Pola František č.85/1921/,Petříčková Vlasta č.85/1999/,Pánek Martin č.87/1880/,Petříček Miroslav č.88/1995/,Pola Karel č.89/1949/,Pacola František č.92/,1874/,Pola Karel č.93/1878/,Pola Karel č.93/1915/,Pevný Matěj č.94/1874/,Pelán František č.96/1966/,Pelánová Marie č.96/1975/,Pacola Antonín č.98/1890/,Pánek Martin č.98/1890/,Pánek Alfred č.98/1923/,Pánek Alfred č.98/1990/,Pánek Martin č.101/1904/,Pánek Martin č.102/1904/,Partl Václav č.102/1905/,Pánek Martin č.103/1904/,Plaček Rudolf č.104/1906/,Pelán František č.107/1952/,Pánek Martin č.108,109,110,111/1915/,Pánek František č.111/1953/,Pola Rudolf č.111/1956/,Pola Rudolf č.111/1980/,Pola Rudolf č.113/1930/,Pola Rudolf č.113/1980/,Pola Rudolf č.113/1990/,Protivínský František č.114/1927/,Pánek Alfred č.117/1925/,Puklický Přemysl č.117/1961/,Papoušková Ludmila č.118/1967/,Pokorný Stanislav č.118/2002/,Pecl Bohuslav č.121/1939/,Peclová Věra č.121/1975/,Pokorná Miroslava č.124/1984/,Pokorný Josef č.124/1993/,Pánek František č.131/1956/,Pánek Alfred č.134/1934/,Petříčková Jana č.138/1986/,Pecl Bohumil č.140/1940/,Polák Josef č.149/1975/,Pánek František č.1/1967,Pánek Miloslav č.152/1980,

R Růžička č.1/1700/,Růžička Stanislav č.1/1740/,Růžička Jan č.1/1750/,Říha Tomáš č.9/1775/,Říha Jan č.9/1808/,Říha Martin č.9/1813/,Říha Josef č.9/1816/,Růžička Josef č.9/1829/,Růžička Antonín č.9/1869/,Růžička Jan č.9/1869/,Řeřucha Josef č.21/1823/,Rechtík Jakub č.22/1856/,Řeřucha Josef č.30/1812/,Růžička Jan č.30/1918/,Růžičková Alena č.30/1947/,Růžička Dominik č.40/1879/Růžička Josef č.45/1878/,Růžička Dominik č.48/,Růžička František č.48/1912/,Růžička František č.48/1947/,Růžička Matěj č.51/1896/,Růžičková Františka č.64/1960/,Růžička Milan č.64/2002/,Rechtík Jakub č.71/1856/,Rechtík Jakub č.78/1860/ , Růžička Josef č . 81/1869/
Růžička Zdeněk č.81/1986/,Růžičková Zuzana č.81/1995/,Rechtík Jakub č.84/1867/,Říha Vilém č.89/1946/,Říhová Marie č.89/1982/,Říha Vilém č.93/1907/,Říha Vilém č.93/1946/,Růžička Dominik č.94/1912/,Růžička František č.94/1945/,Radkovská Ludmila č.95/2002/,Růžička František č.99/1901/,Růžička Rudolf č.99/1929/,Růžička Zdeněk č.99/1985/,Růžička Karel č.126/1928/,Růžičková Jaroslava č.140/1971/

S Šinogl Jan č.1/1750,Sapík Matěj č.1/1816/,Skoumal František č.1/1885,Špaček Josef č.3/1968,Spilka Michal č.4/1822/,Spilka Jan č.4/1867/,Spilka František č.4/1897, Spilka František č.4/1965/, Šafránek Ignát č.5/1770/,Šárka Filip č.5 1896/,Spousta Martin č.7/1800?/Svoboda Jan č.7/1932/,Svoboda Jakub č.9/1882/,Šimeček Josef č.9 /1882/
Stuchlík Jiří č.11/1670/,Stuchlík Jiří č.11/1730/,Stuchlík Lorenz č.11/1752/,Stuchlík Jiří č.11/1770/,Stuchlík Matěj č.11/1800/,Štefl Bartoloměj č.12/1630/,Štefl Martin č.12/1642/,Stuchlík Jiří č.12/1749/,Stuchlík Jiří č.13/1770/,Stuchlík Lorenz č.13/1793/,Stuchlík Matěj č.13/1820/,Stuchlík Jakub č.13/1849/,Stuchlík Jan č.13/1855/,Stuchlík Jakub č.13/1860/,Stuchlík František č.13/1866/,Saitl František č.14/1928/,Švarc Zdeněk č.17/2001/,Svoboda Jan č.18/1634/,Stuchlík František č.18/1890/Semrád Martin č.19/1671/,Svoboda Matěj č.23/1822/,Spousta Martin č.25/1782/,Šnajdr Heřman č.26/1874/,Šimeček Josef č.26/1879/,Slezák Jan č.26/1944/,Slezáková Květa č.26/1998/,Šmíd Pavel č.28/,1790/,Štava Josef č.28/1933/,Šuta Jan č.30/1750/,Šinogl Jakub č.30/1775/,Stuchlík Jan č.30/1890/,Stuchlíková Julie č.30/1890/,Stuchlík František č.30/1912/,Svoboda Matouš č.31/1779/,Svoboda Cyril č.31/1947/,Svoboda Cyril č.31/1996/,Šinogl Jakub č.32/1785/,Šinogl Michal a Jakub č.32/1805/Šinogl František č.32/1820/,Suchánek Jan č.32/1827/,Svojsík Josef č.32/1939/,Sklenář Pavel č.36/1640/,Sklenář Lorenz č.36/1642/,Souček František č.38/1860/,Stuchlík Jiří č.39/1805/,Stuchlík Matěj č.39/1824/,Soukup Kylián č.39/1886/,Soukup František č.39/1921/,Soukupová Marie č.39/1957/,Soukupová Hana č.39/1976/,Svoboda Cyril č.40/1885/,Svoboda František č.40/1918/,Svoboda Františel č.40/1955/,Karšulín Milan č.40/1980/,Šimeček Karel č.41/1904/,Šimeček Rudolf č.41/1939/,Svoboda-Karšulín č.41/2000/,Šťastný Antonín č.42/1830/,Šťastný Martin č.42/1870/,Škorpíková Karla č.43/1983/,Strkula Josef č44/1814/,Sobotka Antonín č.46/1836/,Svoboda Tomáš č.47/1811/,Svoboda Jakub č.47/1819/,Svoboda Jiří č.47/1857/,Svoboda Cyril č.47/1884/,Svoboda František č.47/1936/Špičková Marta č.47/1996/,Sikula Matěj č.48/1813/,Šmíd Jan č.49/1858/,Šafránek Jakub č.50/1834/,Sobotka Antonín č.50/1860/,Soukup František č.50/1903/,Stuchlík Matěj č.51/1825/,Šmíd Pavel č.53/1811/,Šmíd Josef č.53/1834/,Šmíd Eduard č.53/1870/,Škarkola Jan č.54/1830/,Stuchlík Karel č.54/1852/,Svoboda Antonín č.54/1935/,Šimeček Josef č.54/1953/,Svoboda Stanislav č.54/1962/,Štěpánek Pavel č.54/1997/,Stuchlík František č.57/1890/,Šťastný Josef č.57/1890/,Šťastný Josef č.57/1905/,Šuta Ignát č.59/1838/,Svoboda Jan č.59/1859/,Svoboda František č.59/1957/,Šinogl Michal č.60/1806/,Svoboda Václav č.60/1836/,Svoboda Antonín č.60/1859/,Svoboda Matěj č.60/1900/,Svoboda Josef č.60/1946/,Stovjaník Ladislav č.60/1974/
Svoboda Ondřej č.62/1804/,Svoboda Josef č.62/1806/,Štumpfol Matěj č.62/1820/,Šnajdr Václav č.62/1837/,Šnajdr Heřman č.62/1865/,Svoboda Jakub č.63/1802/,Svoboda Matěj č.63/1840/,Stuchlík František č.63/1847/,Stuchlík Karel č.64/1888/,Stuchlík Josef č.64/1906/,Stuchlík Karel č.64/1935/,Stuchlík Ladislav č.64/1940/,Svoboda Martin č.65/1815/,Skoumal Jakub č.65/1877/,Šmíd Jan č.65/1910/,Šmíd Stanislav Č.65/1931/,Šmíd Blažej č.65/2002/,Spilka Josef č.66/1933/,Sovka Jakub č.70/1838/,Sovka Jakub č.70/1860/,Suchánek Jan č.71/1830/,Stuchlík Jan č.72/1830/,Spilka Martin č.73/1840/,Viklická Amalie č.73/1873/,Svoboda Antonín č.74/1936/,Stuchlík František č.75/1853/,Stuchlík Jan č.75/1883/,Stuchlík Matěj č.75/1883/,Stuchlík František č.75/1942/,Stuchlík Jaroslav č.75/1998/,Svoboda Miroslav č.77/1995/,Spilka Martin č.79/1850/,Šmíd Jan č.79/1895/,Sovková Terezie č.78/1910/,Šlapák Antonín č.79/1925/,Stuchlík Jan č.81/1879/,Spilka Emil č.81/1985/,Spilka Milan č.81/1985/,Spilka Martin č.82/1869/,Sobotka František č.83/1879/,Šmíd Jan č.83/1904/,Stuchlík Leopold č.83/1911/,Stuchlík František č.83/1952/,Svojsík Josef č.84/1938/,Šabatka Antonín č.85/1878/,Svoboda Jan č.86/1871/,Svoboda Edmund č.86/1918/,Svoboda Bedřich č.86/1949/,Severin Ladislav č.86/1934/,Svobodová Eva č.86/2002/,Sapík Matěj č.88/1908/,Sapík Stanislav č.88/1971/,Satoranská z Brna č.88/1975/,Šnajdr Heřman č.89/1875/,Škorpík Jan č.89/1930/,Šnajdr Heřman č.90/1875/,Švejda Milan č.90/1980/,Sovka František č.90/1875/,Švejda Milan č.90/1980/, Stuchlík Karel č.91/1871/,Spilka Jan č.92/1903/,Spilka Adolf č.92/1937/,
Spilka Emil č.92/1963/,Spilka Milan č.92/1990/,Stuchlík František č.93/1878/,Špačková Růžena č.94/1970/,Šimeček Josef č.96/1882/, Skoumal Jakub č.99/1877/,Škorpík Jan č.101/1905/,Škorpíková Marie č.101/1916/,Škorpík Rudolf č.101/1954/,Šplíchalová Marie č. 102/1962/,Stuchlík Josef č.104/1936/,Stuchlík Josef č.104/1988/,Švihálková Františka č.105/1970/,Stuchlík Matěj č.106/1913/,Šimeček Josef č.108/1915/,Šimeček Josef č.108/1925/,Šimeček Josef č.108/1961/,Šimečková Jarmila č.108/1990/,Štěpánek Ladislav č.110/1995/,Stohl Josef č.112/1965/,Studený Jakub č.115/1927/,Studený Zdeněk č.115/1970/,Špaček Milan č.116/1993/,,Svoboda František č.117/1932/,Svoboda Oldřich č.117/1951/,Svobodová Marie č.117/1971/,Svobodová Antonie č.120/1954/,Škorpík František č.122/1950/,Šárka Josef č.124/,1925/,Šonka Josef č.126/1951/,Svoboda Jaroslav č.126/1971/,Svoboda Vladimír č.133/1965/,Šárková Marie č.135/1983/,Šmíd Blažej č.136/1961/,Škorpík Jan č.139/1937/,Škorpík Rudolf č.139/1978/,Škorpík Vlastimil č.139/2002/,Smilek Zdeněk č.146/1995/,Stuchlík Milan č.150/1990/,Sapík Stanislav č.151/1970/

T Tomšíček Jan č.1/1700/,Tomšíček Josef č.1/1775/,Trojan Jakub č.6/1859/,Tomšíček Jan č7/1756/,Tomšíček Jan č.7/1780/,Tomšíček Antonín č.7/1852/,Tomšíček Antonín č.7/1880/,Tomšíček Bartoloměj č.8/1674/,Tomšíček Martin č.8/1710/,Tomšíček Jan č.8/1750/,Tomšíček Martin č.8/1786/,Tomšíček František č.8/1830/,Tržil Jan č.8/1881/,Tržil Antonín č.8/1922/, Tomšíček Jan č.13/1935/,Tomšíček František č.13/1992/,Tomšíček Jiří č.14/1630/,Tomšíček Jiří č.14/1650/,Tomšíček Vavřinec č.14/1676/, Treblík Jan č.15/1664/,Treblík František č.15/1695/,Treblík Jan č.15/1725/,Tomšíček Matěj č.21/1855/,Trojan Matěj č.21/1888/,Trojan Rajmund č.21/1929/,Tomanová Jaroslava č.24/2003/,Tomek Karel č.38/1920/,Tomek Karel č.38/1998/,Tůma Václav č.33/1656/,Tušl Jakub č.39/1830/,Tondl Martin č.41/1881/,Treblík Pavel č.44/1786/,Tománek František č.44/1793/,Tomšíček Martin č.45/1875/,Tomšíček Martin č.48/1829/,Treblík Kašpar č.50/1822/,Tomšíček Jan č.50/1877/,Tůma Jakub č.52/1861/,Trnka Pavel č.53/1881/,Tomšíček Matouš č.59/1800/,Toman Dominik č.63/1872/,Tomšíček Matěj č.69/1832/,Trojan Jaroměřice č.73/2004/,Tomšíček František č.75/1853/,Tržil František č.85/1870/,Tomek Antonín č.100/1934/,Tajčovská č.94/2004,Tesařová Hana č.108/2003/,Trnka Stanislav č.137/1975/,Trnková Marie č.137/ 1996/

U Urbánek Antonín č.67/1875/,Urbánek Jiří č.79/1982/,Urbánek Jan č.90/1902/,Urbánek Josef č.90/1937/,Urbánek Antonín č.96/2001/


V Vlasák Jan č.3/1680/,Vlasák Jiří č.3/1720/,Vlasák Matěj č.3/1749/,Vlasák Matěj č.3/1770/,Vlasák Lorenz č.5/1747/,Veleba František č.9/1900/,Vlach František č.10/1922/,Veškna Jan č.11/1890/,Votavová Věra č.15/1978/,Vlasák František č.16/1729/,Vlasák Vavřinec č.16/1744/,Venhoda Prokop č.17/1787/,Vachler Edmund č.18/1890/, Vejtasa Jan č.20/1918/,Vejtasa Jiří č.20/1988/,Veleba Václav č.25/1634/,Veleba Martin č.25/1634/,Veleba Tomáš č.25/1658/,Walter Josef č.28/1920/,Vlasák František č.29/1728/,Vlasák Jiří č.29/1737/,Vlasák Matěj č.29/1765/,Vlasák Šimon č.29/1800/,Vejtasa Jakub č.29/1801/,Vejtasa Jan č.29/1829/,Vejtasa Antonín č.29/1875/,Valenta Josef č.31/1842/,Větrovec František č.31/1884/,Větrovec Josef č.31/1921/,Výtasa Jan č.32/1922/,Vyhnálková Marie č.32/1940/,Vlček Václav č.35/1835/,Vlček František č.35/1875/,Vlček Jan č.35/1895/,Vlček Matěj č.36/1680/,Vlček Václav č.36/1718/,Vlček Jan č.36/1740/,Vlček Jiří č.36/1770/,Vlček Dominik č.36/1799/,Vlček Dominik č.36/1836/,Venhoda Prokop č.40/1807/,Vejtasa Josef č.41/1884/,Veškrna Matěj č.42/1890/,Vlasák Jan č.47/ 1790/,Vejtasa Josef č.49/1904/,Vejtasa Karel č.49/1937/,Valenta Jan č.54/1800/Vejtasa Josef č.57/1830/,Vejtasa Jan č.57/1836/,Vorlíček František č.58/1910/,Vorlíček Karel č.58/1930/,Vorlíček Jan č.58/1934/,Walter Josef č.60/1926/,Walter Jan č.60/1932/,Walter Josef č.60/1922/,Vitamvás Josef č.63/1873/,Vitamvás Jakub č.63/1900/,Viklický Jan č.66/1899/,Vejtasa Jan č.70/1910/,Vejtasa Bedřich č.70/1966/Vitamvás Antonín č.81/1908/,Vachler Edmund č.84/1867/,Výtasa Jan č.84/1922/,Vyhnálková Marie č.84/1940/,Vitamvás Antonín č.87/1872/,Vejtasa Jan č.88/1890/,Vaculík Stanislav č.89/2000/,Venhoda František č.91/1888/,Venhoda František č.91/1929/,Vitamvás Marek č.91/2000/,Vybíral Bohumír č.95/1946/,Vopat Vladimír č.99/1991/,Vejtasa Jan č.105/1912/,Veselý Bohumil č.105/1947/,Vlčková Růžena č.112/2001/,Vybíral Miroslav Třebíč č.118/1980/,Vlček Antonín č.125/1925/,Vlček Antonín č.125/1980/,Vlček František č.127/1930/,Vlček Jan č.127/1972/,Vorlíček Karel č.129/1930/,Vorlíček Karel č.129/1983/,Vlček Leopold č.130/1930/,Vlček Vítězslav č.130/1959/,Vlčková Marie č.130/2001/,Vlčková Marie č.130/2000/,Vlček Jan č.142/1940/,Vlček Jan č.142/1993/,Vlček Jiří č.145/1975/,Vlčková Marie č.145/,Veleba Vlastimil č.147/1980/,Vitamvás Antonín č.153/1975,Valenta Antonín č.154/1975/

Z Zelený Jan č.18/1656/,Zoufalý František č.21/1885/,Zach Karel č.36/1858/,Zach Jan č.36/1900/, Zlatuška Jakub č.44/1790/, Závadová Marie č.49/1967/,Závada Stanislav č.49/2004/,Závadová Marie č.52/1999/,Závada Stanislav č.52/2004/,Zoufalý František č.55/1790/,Zoufalý Jakub č.55/1826/,Zoufalý Antonín č.55/1865/,Zlatuška Jakub č.58/1800/,Získalová Marie č.62/1990/,Zuzák Josef č.64/1810/,Zoufalý Karel č.101/1959/,Zlomek Jan č.102/19../,Zlomek Jan č.102/1906/,Žák Josef č.109/1925/,Zoufalý Petr č.135 /1933/